top of page

IS FÖR ALLA

Efter första spadtaget 2018-09-18 har nu arbetet med isytan i Öjaby påbörjats. Målsättningen är att vi kan åka skridskor där i början av december.

Växjö kommun avslog tyvärr vår ansökan om kommunalt lån och extra driftsbidrag. 
96% av investeringen sker med hjälp av lokala företag, privatpersoner, betydande ideella arbetsinsatser och föreningens 70-åriga sparkapital. 
4% av investeringen har vi fått genom Smålands idrottsförbund som föredömligt förstår den stora efterfrågan och stöttar vårt projekt.

Har du möjlighet att hjälpa oss med egen arbetsinsats, gåvor eller sponsoraktiviteter så blir du en ytterst betydelsefull deltagare i att skapa en mötesplats för alla.
Tag kontakt med ordförande Sebastian Sjöö, sebastian@seblin.se , projektledaren Stefan Hermansson stefan.hermansson@vmcab.nu eller föreningens store inspiratör Krister Hall krister.hall@icloud.com 

Du får för evigt företagets eller ditt namn vid isytan som visar att du gjort projektet möjligt.

7924220.jpg
7924219.jpg
bottom of page