top of page

Privat träning 

Vi har fått frågor om möjlighet till privatträning. Vid intresse av detta, maila uppgifter om vad du som individ vill utveckla, namn, ålder, klubbtillhörighet, etc. till skridskoutbildningen@gmail.com så tar vi kontakt. 

bottom of page