Privat träning 

Vi har fått frågor om möjlighet till privatträning. Vid intresse av detta, maila uppgifter om vad du som individ vill utveckla, namn, ålder, klubbtillhörighet, etc. till skridskoutbildningen@gmail.com så tar vi kontakt.